Универзитет у Новом Саду · Филозофски факултет
РЕМАСТЕР · Репозиторијум завршних радова

Уколико желите да пријавите предлог теме завршног рада, унесите своје податке у оквир 1.
Уколико сте већ започели процедуру пријаве, унесите кориснички код који сте добили имејлом у оквир 2.

1
Име и презиме студента:
Студијски програм:
Година уписа:
Број досијеа:Кориснички код:
2
За идентификацију употребите податке из Студенстког сервиса Филозофског факултета (еСтудент).
Приликом уноса имена и презимена обавезно користите дијакритичке знакове (нпр. ч, ћ, ü, ő, á).